นางสาว กิตติมา โพธิ์กลิ่น ตั๊กกี้
เกิดวันที่29มิถุนายน 2535
0868523861 0859263230
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคม
สาขา นิติศาสตร์ ปี1

Advertisements